2019-05-24 09:52:49 ,ဇြန္လ အတြက္ Computer အေျခခံ ရွ…

ဇြန္လ အတြက္ Computer အေျခခံ ရွိသူတိုင္း တက္လို႔ရတဲ့ (၁)လခြဲ အျပတ္ အတန္းမ်ားနဲ႔ စေန တနဂၤေႏြ အတန္းမ်ား လာပါၿပီ 😁 🤩 ဖုန္း 09 420 164 401, 09 7780 90 320 📞。。ဇြန္လအတြက္ Web Design(Front-End Web Developer Course) အခ်ိန္စာရင္းမ်ား ထြက္ပါၿပီ…
ၾကားရက္တန္းခြဲ တက္ခ်င္သူပဲျဖစ္ျဖစ္, ပိတ္ရက္တန္းခြဲ တက္ခ်င္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပေအာင္ တန္းခြဲမ်ား ဖြင့္ထားေပးပါတယ္..
Front-end Developer တန္းခြဲေတြက လူျပည့္ျမန္တာမို႔ ႀကိဳတင္လာအပ္ထားမွ စိတ္ခ်ရပါမယ္ေနာ္.. 😁😁😁… MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *