2019-05-23 20:03:41 ,အိမ္ကားေမာင္းရန္ ယာဥ္ေမာင္း (၁…

အိမ္ကားေမာင္းရန္ ယာဥ္ေမာင္း (၁) ဦးအလိုရွိသည္...

– ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ား ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ေမာင္းနိုင္ရမည္
– စကားေျပာဆိုေျပျပစ္ ရိုးသား ႀကိဳးစားခ်င္သူျဖစ္ရမည္
– လစာ အဆင္ေျပေအာင္ ညွိနႈိင္းေပးပါမည္
(​ေျမာက္​ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္​ထဲတြင္​​ေနသူ ဦးစား​ေပးပါမည္​)

အလုပ္ေလ်ာာက္ရန္ CV ကို ( 09251154788 ) ( 09692281401) သို႔ Viber ျဖင့္ပို႔ေပးပါ
အြန္လိုင္းအခ်ိန္္တိုင္းမရွိသည့္အတြက္ အေပၚက ဖုန္းနံပါတ္ကိုသာ Viber ျဖင့္ဆက္သြယ္ပါ။
ရံုးကားမဟုတ္ပါ အိမ္ကားပါSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *