2019-05-23 19:47:16 , 1.မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ရွိ ေမြးျမဴ…

https://www.facebook.com/1467655866649112/posts/2270281079719916/

1.မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ရွိ ေမြးျမဴေရးသံုးပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္
(1) Computer Accountance F(3)Posts
– လစာ 300,000 – 350,000
– ဘြဲ႔ရ၊အသက္(၂၀-၃၀)ၾကား – Computer Words…

More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *