2019-05-23 15:53:05 ,ရန္ကုန္ (ေရႊျပည္သာ စက္မွဳဇုန္ …

ရန္ကုန္ (ေရႊျပည္သာ စက္မွဳဇုန္ ၁) ရွိ စက္ရံုတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္
👉 စက္ရံုမန္ေနဂ်ာ က်ား(၂)ဦး👈
-လစာ (500000-600000) -ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူ၊ အသက္ (၄၅)ေအာက္ -စက္ရံုတြင္စီမံခန္ ့ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္အထက္ရွိသူ -Computer ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူ
💥ေရႊျပည္သာႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္ေနထိုင္သူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားပါရန္💥 ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ CV တင္ရန္ ————————– ဖုန္း-09951040844 viber-09683998947 Mail-mshrmconsulting22@gmail.comSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *