2019-05-23 12:41:16 ,မဂၤလာပါ Admin တို႕ခင္ဗ်ာ . တင္…

မဂၤလာပါ Admin တို႕ခင္ဗ်ာ . တင္ခြင့္ျပဳပါ .

သင္ဟာ Modern Home & Decorative Funiture ေတြကုုိစိတ္ဝင္စားျပီး Sales & Marketing ပိုင္းနဲ ့ပတ္သက္လာရင္ က်ြမ္းက်င္ၿပီး ကိုယ္တာ၀န္ယူရမယ့္ Brand ကို အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ္လို ့ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသူလား?

ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ Akemi Furniture မွာ သင့္အတြက္အခြင့္အလမ္းတစ္ခုေပၚေနပါၿပီ။

Vacant Position: Sale and Marketing Manager

– တိက်ေသာမွတ္တမ္းမ်ားကိုအေျခခံကာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း ၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းတို ့ျပဳလုပ္ၿပီး အပတ္စဥ္လစဥ္ Sales and Marketing Report ေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရမည္။

– B2B Sales Strategy မ်ားေရးဆြဲႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ကာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ Sales Package မ်ားကိုဖန္တီးႏိုင္ရမည္။

– Sales and Marketing Strategy မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ကာ မိမိရဲ ့ Sales Team ကိုအေကာင္းဆံုးဦးေဆာင္ႏိုင္ၿပီး Team အတြက္ Sales Target မ်ားခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရမည္။

– လိုအပ္လာလ်ွင္မိမိရဲ ့ Team ကို Training ေပးႏိုင္ရမည္။

– Sales Target မ်ားျပည့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လစဥ္ Sales Performance မ်ားကို review ျပဳလုပ္ႏိုင္ရမည္။

– Customer Complaints မ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

– ရွိရင္းစြဲ Customer မ်ားသာမက Customer အသစ္မ်ားႏွင့္ပါ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ရမည္။

– Sales Visits မ်ားကို ကုုိယ္တုုိင္ဦးေဆာင္ျပီး ကုုန္စည္ျပပဲြ မ်ားႏွင့္ ကုုန္ပစၥည္းေဆြးေႏြးပဲြ မ်ားကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ရမည္။

– Online / Offline Sales and Marketing Promotion Strategy မ်ားကိုစီမံခန္ ့ခြဲႏိုင္ၿပီး Promotion Campaign မ်ားရဲ ့ရလာဒ္ပိုင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္ရမည္။

– Digital marketing ကုုိအေတာ္အသင့္ ကြ်မ္းက်င္နားလည္ရမည္.

– Content Writer ႏွင့္အတူ အပတ္စဥ္ ၊ လစဥ္ Social Media Calendar မ်ားကိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။

– Content Writer မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ Facebook Page အခ်ိဳ ့အား စီမံခန္ ့ခြဲႏိုင္ၿပီး Digital Strategy မ်ားကိုေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

– Content မ်ား ၊ Visual Design မ်ား ၊ Post တင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ Message Reply ၊ Comment Reply မ်ားကိုစစ္ေဆးႏိုင္ရမည္။

Requirements

– မည္သည့္ဘြဲ ့ရမဆိုေလ်ွာက္ထားႏိုင္သည္။

– အဂၤလိပ္စာ 4 Skills က်ြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။ (Foreigner နွင့္လက္တဲြလုုပ္ကုုိင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ English စကားအေတာ္အသင့္ နားလည္ရမည္)

– Sales and Marketing ပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေတြ ့အႀကံဳ ႏွစ္ႏွစ္ ၊ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

– ကြန္ပ်တာ ကိုက်ြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။

– အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

– ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအထူးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ၿပီး Customer မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

ေမွ်ာ္မွန္းလစာ CV FORM တြင္ ထည့္ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။

CV/Resume ကုုိ westay.hr@gmail.com ကုုိ email ပုုိ႕ေပးပါ။

Email ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ Subject တြင္ Applying for Sales & Marketing Manager for Akemi Furniture ဟုုေရးေပးပါ။

ေဖာ္ၿပထားေသာ Email ကိုုတိုုက္ရိုုက္ေလ်ွာက္ထားေပးပါ။

ဖုန္းနံပါတ္ 09-5153815 သို ့လည္းဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

Comment နွင့္ Chat Box မွေလ်ွာက္တင္ေမးၿမန္းၿခင္းသည္းခံပါ။

ေရရွည္လုုပ္နုုိင္သူမ်ားသာေလွ်ာက္ထားေပးပါ။

ခဏတာအလုုပ္အကူးအေျပာင္းလုုပ္လုုိသူမ်ား လုုံးဝေလွ်ာက္ထားရန္မလိုုပါ။

#SalesandMarketingManager

https://www.facebook.com/akemifurniture/posts/2307173172828183
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *