2019-05-23 11:52:56 ,မဂၤလာပါရွင္…#Vacancy Myanmar ႏ…

မဂၤလာပါရွင္…#Vacancy Myanmar ႏွင္႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စကာၤပူအေျခစိုက္ စားေသာက္ကုန္ ကုမၸဏီ တခုတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါရာထူးမ်ားအား အျမန္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္ရွင္ 🔔 1.Assistant Warehouse Manager ( M/F -1 Post) 2.Merchandizing Leader (M-2 Post) 3. Senior HR /Admin…Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *