2019-05-22 21:10:26 ,မဂၤလာပါရွင္…#Vacancy Myanmar ႏ…

မဂၤလာပါရွင္…#Vacancy Myanmar ႏွင္႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ Foreign Company တခုတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါရာထူးအား အျမန္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္
Chief Accountant ( M/F -1 Post)
Apply Here 📧 vacancymyanmar@gmail.com☎️09-441856146 (Office Hours)
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *