2019-05-22 16:22:51 ,{ That Right Road Agency …

{ That Right Road Agency မွတဆင့္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၀န္ေဆာင္ခ(လံုး၀) အခမဲ့ပါခင္ဗ် ။ }

1. Marketing Assistant – ေယာက်ားၤေလး (၂) ဦး

– ၁၀ တန္းေအာင္ (သို့) ဘြဲ႔ရ

– Advertising and Promotion လုပ္ငန္းပိုင္းလုပ္ကိုင္နိုင္သူ

– Customer Database လုပ္နိုင္သူ

– Graphic Design (Basic) ရသူဦးစားေပး

– Uniform ေပးမည္။

– လစာညွိႏႈိင္း + Birthday Present + Commission + Yearly Bonus

– အလုပ္ခ်ိန္ ~ ( 9:00 AM to 5:00 PM )

– ပိတ္ရက္ ~ စေနေန႔ တစ္ပတ္ျခား ၊ တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ Public Holiday

– ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ (Sport Brand) ရံုးခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။

2. Warehouse Executive – ေယာက်ၤားေလး (၁) ဦး

– ဘြဲ႔ရ

– Warehousing လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္သက္ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ ရွိသူ

– Microsoft Word/Excel ကၽြမ္းက်င္္သူ

– Uniform ေပးမည္။

– လစာညွိႏႈိင္း + Birthday Present + Commission + Yearly Bonus

– အလုပ္ခ်ိန္ ~ ( 9:00 AM to 5:00 PM )

– ပိတ္ရက္ ~ စေနေန႔ တစ္ပတ္ျခား ၊ တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ Public Holiday

– ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ (Sport Brand) ရံုးခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။

3. Sales Executive – ေယာကၤ်ားေလး (၁) ဦး

– ဘြဲ႔ရ

– Retail ပိုင္းဆိုင္ရာ Customer Service လုပ္သက္ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ ရွိသူ

– Microsoft Word/Excel /PowerPoint ကၽြမ္းက်င္္သူ

– Uniform ေပးမည္။

– လစာညွိႏႈိင္း + Birthday Present + Commission + Yearly Bonus

– အလုပ္ခ်ိန္ ~ ( 9:00 AM to 5:00 PM )

– ပိတ္ရက္ ~ စေနေန႔ တစ္ပတ္ျခား ၊ တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ Public Holiday

– ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ (Sport Brand) ရံုးခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။

______ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ______

🤙 ဖုန္းျဖင္႕စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက – 09 40 30 475 42, 09 9720 80 220 သို႕ရုံးခ်ိန္အတြင္း(9:00- 5:00)ဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။

💌 Viber ျဖင့္ CV ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09 9720 80 220,

09 40 30 475 42

📩 Email ျဖင့္ CV ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားလိုပါက – thatrightroadagency@gmail.com သို့ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။

🌈 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်.. သာယာေသာေန႕ေလးျဖစ္ပါေစ။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *