2019-05-22 08:24:56 ,ညာတာ ပါေတး (၃) ============ …

ညာတာ ပါေတး (၃)
============

(၆) KET
——–

စင္ကာပူလာမည့္အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ IPA letter ကို စင္ကာပူထြက္မလာမီ အနည္းဆံုး ၃ ရက္ႀကိဳ၍ ရထားရမည္။ သို႔မွ IPA letter ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေအးဂ်င့္မ်ားက IPA letter ကို စင္ကာပူလာခါနီးမွ…

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *