2019-05-21 17:59:48 ,#urgent #999job #Hlaing #Min…

#urgent #999job

#Hlaing

#Mingalardon

#လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္-

#Chinese Myanmar Interpreter (M – 2P)

– ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

– တရုတ္စကား ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရမည္။

– Chinese (4) skills ရလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။

– အသက္ (၃၅)ႏွစ္၀န္းက်င္။ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ (၇ႏွစ္မွ ၁၀ႏွစ္အတြင္း) ရွိသူျဖစ္ရမည္။

– လစာ (7)သိန္းႏွင့္အထက္။

– အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။

– အလုပ္ခ်ိန္ (9am~6pm)

– တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
*********************************************************
#မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္-

#Chinese Myanmar Interpreter (M-3P)

– တရုတ္စကားကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

– အသက္ (၃၅)ႏွစ္ေအာက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

– တရုတ္ေက်ာင္း အထက္တန္းေအာင္ၿပီးသူ၊ Chinese (4)skills ရရွိသူဦးစားေပးမည္။

– လစာ (450,000~700,000)MMK/ ညႇိႏိႈင္း။

– အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍ လစာညႇိႏိႈင္းႏိုင္သည္။

– ႐ုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔၍ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။

– Office Hour : 9am to 5:30pm

– Off Day : Sunday+Gazette Holidays

#ဆက္သြယ္ရန္#

Phone – 0930449999(viber)/ 09797423192

Email – contact@999job.ccSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *