2019-04-30 16:36:37 ,မဂၤလာပါ ..က်ေနာ္ That Right Ro…

မဂၤလာပါ ..က်ေနာ္ That Right Road Agency ကပါခင္ဗ်။
{ _______ ၀န္ေဆာင္ခ (လံုး၀)အခမဲ႕ပါခင္ဗ် ။ _______ }

၁။ အသုတ္၊ ပြဲျပင္ (က်ြမ္းက်င္)
– ေယာက္က်ားေလး၊ မိန္းကေလး (၃)ဦး
– က်ြမ္းက်င္မူေပၚမူတည္လစာညွိနိူင္းေပးမည္။
– ေနစားစရိတ္ျငိမ္း ေနနိုင္သူမ်ားသာ ေလ်ွာက္ထားနိုင္သည္။
– သြက္လက္သူ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ
– သက္ဆိုင္ရာ (အသုတ္၊ ပြဲျပင္) လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၁)ႏွစ္
– စားဖြယ္စံု၊ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္အေအး (ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္)တြင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဟင္းခ်က္ – ေယာက္က်ားေလး၊ မိန္းကေလး (၃)ဦး
– က်ြမ္းက်င္မူေပၚမူတည္လစာညွိနိူင္းေပးမည္။
– ေနစားစရိတ္ျငိမ္း ေနနိုင္သူမ်ားသာ ေလ်ွာက္ထားနိုင္သည္။
– သြက္လက္သူ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ
– ဟင္းခ်က္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၁)ႏွစ္
– စားဖြယ္စံု၊ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္အေအး (ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္)တြင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃။ စားပြဲထိုး (က်ြမ္းက်င္) – ေယာက္က်ားေလး (၃)ဦး
– အသက္ ၁၈- ၂၄ ႏွစ္
– လစာညွိနိူင္းေပးမည္။
– ေနစားစရိတ္ျငိမ္း ေနနိုင္သူမ်ားသာ ေလ်ွာက္ထားနိုင္သည္။
– သြက္လက္သူ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ
– စားဖြယ္စံု၊ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္အေအး (ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္)တြင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄။ မီးဖိုေခ်ာင္အကူ – ေယာက္ ်ားေလး ( ၃ ) ဦး
– အသက္ (၂၅) ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
– လစာညွိနိူင္းေပးမည္။
– ေနစားစရိတ္ျငိမ္း ေနနိုင္သူမ်ားသာ ေလ်ွာက္ထားနိုင္သည္။
– သြက္လက္သူ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ
– စားဖြယ္စံု၊ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္အေအး (ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္)တြင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

______ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ______

09 403 047 542, 09 423 60 4038 ☎️သို႕အခ်ိန္မေရြးဖုန္းဆက္ေမးျမန္းနိုင္သည္။

💌 Viber ျဖင့္ CV ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09 972 080 220,
09 403 047 542

😊ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်.. သာယာေသာေန႕ေလးျဖစ္ပါေစ။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *