2019-04-30 14:25:12 ,သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Electr…

သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Electronic Company တြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
Sale and Marketing က်ား/မ (5)ဦး
– သက္ဆိုင္ရာအေတြ႕အျကံု အနည္းဆံုး(6)လ
ရွိရမည္
– ေရရွည္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္နိုင္ရမည္
-လစာ -ညိွနိႈင္း
အျမန္ခန္႕လိုသည္
ဆက္သြယ္ရန္ -09450602327
-09424902050(Viber)သို႕
CV ေပးပို႕ေလ်ွာက္ထားနိုင္သည္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *