2019-04-30 09:36:08 ,မန္းေလးတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ေအ…

မန္းေလးတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ေအာက္ပါဝန္ထမး္အျမန္အလိုရိွသည္။(ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္)(တစ္ပတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴးရိွသည္)

1. Driver က်ား – (၂) ဦး

– အသက္(၃၀)ႏွစ္ေအာက္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၂)နွစ္ ရိွရမည္။
– လစာ (၂)သိန္းခြဲက်ပ္

ဆက္သြယ္ရန္ 09 – 750108884
Viber 09 – 750108882

လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလ်ာက္ထားလုိပါက 65လမ္း 33×34 ႀကားသို႕လာေရာက္ေလ်ာက္ထားနို္င္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရန္မလိုပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *