2019-04-29 16:07:15 ,ဝန္ထမ္းအလို႐ွိသည္ (လိွဳင္ျမိဳ႕…

ဝန္ထမ္းအလို႐ွိသည္ (လိွဳင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)

– ဘြဲ႔ရ (မ)
– သြက္လက္ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ေကာင္းၿပီး အထက္လူႀကီးအား လိုအပ္သည္ကို Assist လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳ႐ွိရမည္။

zblmyanmar@gmail.com Email address (Or) 09786431062 viber only phone သို႔ CV မ်ားေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *