2019-04-29 14:57:25 ,လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆးကုမၸဏ…

လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆးကုမၸဏီ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
Medical Sale and Marketing မ (4)ဦး
-ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္
-ေဆးအေရာင္းပိုင္းတြင္ အေတြ႕အျကံု (1)နွစ္ရွိရ
မည္
-လစာ -ညိွႏိႈင္း
အျမန္ခန္႕ထားလိုသည္
ဆက္သြယ္ရန္ -09450602327
-09424902050(Viber)သို႕
CV ေပးပို႕ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *