2019-04-29 11:22:11 ,{ That Right Road Agency …

{ That Right Road Agency မွတဆင့္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၀န္ေဆာင္ခ(လံုး၀) အခမဲ့ပါခင္ဗ် ။ }

1. Marketing – မိန္းကေလး (၂)ဦး

– ေက်ာင္းလံုး၀ဆက္မတက္သူ

– အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္

– Marketing ပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၁)ႏွစ္

– လစာ – 120,000 + Pers

– အလုပ္ခ်ိန္ (8:00 AM – 5:30 PM)

– ၁ ပါတ္ ၁ ရက္ ပိတ္သည္။

– လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ (စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း) တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

______ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ______

🤙 ဖုန္းျဖင္႕စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက – 09 403 047 542,09 972080220 သို႕ရုံးခ်ိန္အတြင္း(9:00- 5:00)ဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။

💌 Viber ျဖင့္ CV ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09 972080220,

09 40 30 47542

🌈 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်.. သာယာေသာေန႕ေလးျဖစ္ပါေစ။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *