2019-04-29 10:58:48 ,(အင္တာဗ်ဴးအျမန္ရွိသည္) ံHoste…

🎯🎯(အင္တာဗ်ဴးအျမန္ရွိသည္)🎯🎯
👨👨ံHostel Reception ( Male ) 2Posts (Urgent)
– တကၠသိုလ္တက္ေနသူမ်ားေလ်ာက္ထားနိုင္သည္။ – Reception ပိုင္းအေတြ ့ၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။ – English စာအသင့္တင့္ေျပာနိုင္ရမည္။
အလုပ္ခ်ိန္ – ၂ဆိုင္း (တစ္ရက္ ၈နာရီ) ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္ တည္ေနရာ – ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ ့နယ္ လစာ – ညွိနိူင္း🏠 ေန 🍜 စား ( ျငိမ္း )ေပးသည္
☎️09 445011437 / 09 445011438📧naturalpriority@gmail.com (or) Chat Box
🚨🚨🚫၀န္ေဆာင္ခမွာ 💯 % အခမဲ ့ျဖစ္ပါသည္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *