2019-04-28 21:03:29 ,မဂၤလာပါရွင့္ ေနျပည္ေတာ္ Const…

မဂၤလာပါရွင့္
ေနျပည္ေတာ္ Construction Company တြင္ ေနစားၿငိမ္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္
✅Position- Marketing (Female-2)
🎯 ဘြဲ႕ရ(သို႔) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း🎯 ေဆာက္လုပ္ေရး Project အသစ္မ်ား ရွာေဖြေပးႏိုင္သူ🎯 လိုအပ္လွ်င္ နယ္ခရီးထြက္ႏိုင္သူ🎯 သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူ ျဖစ္ရမည္
စိတ္ဝင္စားလို႔ ေလွ်ာက္ထားလိုပါက CV မ်ားကို 📧 irenetun.ygn@gmail.com သို႔ ေပးပို႔ထားႏိုင္ပါတယ္ရွင့္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *