2019-04-28 16:46:31 ,၂၉ရက္ေန႔အင္တာဗ်ဴး ေျဖခ်င္ပါကေ…

၂၉ရက္ေန႔အင္တာဗ်ဴး💯💯💯
ေျဖခ်င္ပါကေန႔၁၂နာရီမတိုင္မီလာေလ်ာက္ပါ.🏵🏵🏵🏵
တန္းေျဖတန္းခန္႔မည္💯💯💯💯💯💯💯
သတ္မွတ္လူျပည့္လ်ွင္ေဖာင္ပိတ္မည္.အမွန္တကယ္လုပ္ႏိုင္မွလာေလ်ာက္ပါ
သၾကၤန္ျပီးအလုပ္လိုခ်င္သူမ်ား
တန္းေျဖတန္းခန္႔ပါမည္
နာမည္ျပီးSkin Care Companyတြင္👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄
အေရာင္း၀န္ထမ္း မ၅၀ဦး👸👸👸
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းအနီးစပ္ဆံုးcenterမ်ား🏫
မနက္၁၀ည၈.မနက္၉ည၉တပတ္တရက္နား
အေျခခံလစာ ၁၅၀၀၀၀ မွ ၁၈၀၀၀၀.💶💷💵ႏွင့္ခံစားခြင့္.ႀကိဳးစားလ်ွင္လစာေကာင္းမည္
အေရာင္းလုပ္ဘူးသူဦးစားေပးမည္
၁၀တန္းေအာင္စရာမလိုပါ
အလွျပင္ျခင္းကိုစိတ္၀င္စားသူ💅💅💅
အသက္၁၇မွ၂၈.မွတ္ပံုတင္ရွိသူသာ
စိတ္၀င္စားပါကcvအျမန္တင္ပါရန္
ေဇာ္ျမန္မာေအဂ်င္စီ
095140171,09445140171
09785140171,09695140171
ဆင္ေရတြင္းCBဘဏ္ေ႐ွ႕.ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *