2019-04-28 08:15:20 ,မဂၤလာဒံုရွိ warehouse တြင္ တာဝ…

မဂၤလာဒံုရွိ warehouse တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ – Document Controller က်ား / (1)ဦး အျမန္အလိုရွိသည္ 👉🏿သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႕ၾကံဳရွိရမည္👉🏿Eng ေရးဖတ္ေျပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္👉🏿Email / internet ကၽြမ္းက်င္ရမည္ 👉🏿မဂၤလာဒံုအနီးတြင္ေနထိုင္သူဦးစားေပးမည္👉🏿 Truck ကားမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲသည့္အေတြ႕ၾကံဳရွိလွ်င္ ပို၍ ဦးစားေပးမည္ 💵လုပ္ငန္းအေတြ႕ၾကံဳႏွင့္ အရည္ခ်င္းေပၚမူတည္၍လစာညႇိႏွိဳင္းေပးမည္ ⏰ မနက္ 8:30မွ ညေန 5:30 (စေန ေန႔ဝက္ / တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္) ☎️ 01-657077 Email – hr.recruit@nordictec.com, hnin.wuttyee@nordictec.comSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *