2019-04-27 16:41:52 ,မန္းေလးတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ေအ…

မန္းေလးတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ေအာက္ပါဝန္ထမ္းအျမန္အလိုရိွသည္။

1. Waiter/Waitress က်ား/ မ (၅) ဦး

– အသက္( ၃၀) ႏွစ္ေအာက္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။
– အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ ျပင္းျပသူ ျဖစ္ရမည္။
– ေနစား ၿငိမ္းစီစဥ္ေပးမည္။
– လစာ ( ၈ ) ေသာင္းက်ပ္

2. အကင္အကူ မ (၅) ဦး

– အသက္( ၃၅ ) ႏွစ္ေအာက္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။
– အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ ျပင္းျပသူ ျဖစ္ရမည္။
– ေနစား ၿငိမ္းစီစဥ္ေပးမည္။
– လစာ ( ၁)သိန္းခြဲက်ပ္

ဆက္သြယ္ရန္ 09 – 750108883
Viber 09 – 750108882

လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလ်ာက္ထားလိုပါက 65 လမ္း 33*34 ၾကားသို႔လာေရာက္ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

အမွန္တကယ္အလုပ္လိုခ်င္သူမ်ားသာေလ်ာက္ထားရန္

ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရန္မလိုပါ။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *