2019-04-27 16:19:56 ,'' ၃ ရက္အတြင္း အင္တာ…

🍎'' ၃ ရက္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ေပးနိင္သူ ညီမငယ္မ်ား

အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္း''🍎

{ That Right Road Agency မွတဆင့္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၀န္ေဆာင္ခ(လံုး၀) အခမဲ့ပါခင္ဗ် ။ }

1. Sale & Marketing – မိန္းကေလး(၁၀)ဦး

🍎ဖုန္းျဖင္႕စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက – 09 967661908,09 263126995

09 890280040သို႕ရုံးခ်ိန္အတြင္း(9:00- 5:00)ဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။

🍎Viber ျဖင့္ CV ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09- 972080220

🍎စိတ္၀င္စားပါက CV မ်ားကို Microsoft Word ျဖင္႕

thatrightroadhr2@gmail.com, thatrightroadhr@gmail.com

🍎လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားလို႔ပါက – အခန္း (၅၇၃)၊ သမိုင္း (၆)လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ (ေစ်းဘူတာမွတ္တိုင္)
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *