2019-04-26 11:02:06 , ၃ရက္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္နိုင္သ…

🌺 ၃ရက္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္နိုင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ 🌺

{ That Right Road Agency မွတဆင့္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၀န္ေဆာင္ခ(လံုး၀) အခမဲ့ပါခင္ဗ် ။}

1. Sale & Marketing – မိန္းကေလး(10)ဦး

🍎ဖုန္းျဖင္႕စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက – 09 972080220,09 263126995

09 890280040သို႕ရုံးခ်ိန္အတြင္း(9:00- 5:00)ဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။

🍎Viber ျဖင့္ CV ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09- 972080220

🍎စိတ္၀င္စားပါက CV မ်ားကို Microsoft Word ျဖင္႕

thatrightroadhr2@gmail.com, thatrightroadhr@gmail.com

🍎လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားလို႔ပါက – အခန္း (၅၇၄)၊ သမိုင္း (၆)လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ (ေစ်းဘူတာမွတ္တိုင္)
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *