2019-04-26 09:39:28 ,(27.4.19 စေနေန႔ အင္တာဗ်ဴးရိွသည…

✔️✔️(27.4.19 စေနေန႔ အင္တာဗ်ဴးရိွသည္။)✔️✔️

🌻🌺ပုစြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရိွ Decoration Company တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အျမန္လိုအပ္လွ်က္ရွိသည္။

1. Marketing – ေယာက်ာ္းေလး၊မိန္းကေလး (5)ဦး

– ဘြဲ႔ရ

– အသက္ (22-28)ၾကား

– Marketing ပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အျကံု (1)ႏွစ္အထက္

– Decoration ပိုင္းစိတ္၀င္စားသူ

– လစာညိႈႏိႈင္း

– အလုပ္ခ်ိန္ (9:00 to 6:00)

– တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။

(ပုစြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရိွ Decoration Company တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ )

2. Site Supervisor (Construction & Decoration)

– ေယာက်္ားေလး (2)ဦး

– ဘြဲ႔ရ

– အသက္ (25-30)ၾကား

– Computer (Word,Excel,email & Internet)

– English 4 skills Basic

– Site Supervisor ပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အျကံု(3)ႏွစ္

– Construction & Decoration ပုိင္းအေတြ႔အျကံုရိွသူ

– နယ္သြားလာႏိုင္သူ

– လစာညိႈႏိႈင္း

– အလုပ္ခ်ိန္ (9:00 to 6:00)

– တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။

(ပုစြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရိွ Decoration Company တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ )

🎯That Right Road Agency မွတဆင့္ေလွ်ာက္ထားရန္ ျဖစ္ျပီး

၀န္ေဆာင္မႈမွာ အခမဲ႔ျဖစ္ပါသည္။🎯

စိတ္၀င္စားပါက…

📩📩thatrightroadhr1@gmail.com,

📲📲Viber ျဖင့္ CV ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09- 972080220,

📞📞ဖုန္းျဖင္႕စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက – 09 972080220, 09 263126995, 09 788345957 သို႕

🕘🕔ရုံးခ်ိန္အတြင္း(9:00 AM- 5:00PM)

ဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *