2019-04-26 07:22:28 ,ရန္ကုန္(ေတာင္ဥကၠလာပ)ၿမိဳ ့နယ္ရ…

ရန္ကုန္(ေတာင္ဥကၠလာပ)ၿမိဳ ့နယ္ရွိ event မ်ားစီစဥ္ေပးေသာ ကုမၸဏီတြင္လုပ္ကိုင္ရန္🔥Digital Marketing🔥 M/F(1) post -လစာ- (300000-350000) -experience (1) ႏွစ္အထက္ရွိသူ
🔥 Sale & Marketing🔥 M/F(2) post -လစာ- 200000 -experience (1) ႏွစ္ရွိသူ
♦️ ေတာင္ဥကၠလာပ တြင္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားသာေလွ်ာက္ထားပါရန္♦️ ဆက္သြက္ရန္ -09951040844 CV တင္ရန္ -09683998947 Mail-mshrmconsulting22@gmail.comSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *