2019-04-25 18:59:19 ,Driver (၁ဦး) အမြန်အလိုရှိသည်။ …

Driver (၁ဦး) အမြန်အလိုရှိသည်

-ပုဇွန်တောင်၊တာမွေ၊မင်္ဂလာတောင်ညွန်၊သာကေတမြို့နယ် နှင့် နီးသူဖြစ်ရမည်။ -လိုင်စင် (အနက်) ၊ (အညို) ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ -Company ယာဉ်မောင်း အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ -ရုံးစည်းကမ်းလိုက်နာနိုင်ရမည်။

လိပ်စာ။ အခန်း(၀၈/၀၉)၊ ချမ်းသာပလာဇာပထမထပ်၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

Email: hrdept@cityglobalmark.com
Phone: 01 399919Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *