2019-04-25 17:57:06 ,ခ်က္ခ်င္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ မဂ…

ခ်က္ခ်င္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Micro finance Company တြင္္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။ခ်က္ခ်င္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။

၁) Marketing Staff – Male /Female (10)Posts/လစာ – ၁၇၅,၀၀၀ က်ပ္+ လမ္းစရိတ္/ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
– အသက္ ၂၆ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– အျပင္သြားလာႏုိ္င္ရမည္။
– တပတ္ (၂)ရက္ႀကားရက္ပိတ္သည္။
– အင္တာဗ်ဴး (၃)ႀကိမ္၀င္ႏိုင္ရမည္။

၂) Operation Staff – Male/Female (10 )Posts/လစာ – ၁၇၅,၀၀၀ က်ပ္+ လမ္းစရိတ္/ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
– အသက္ ၂၆ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– Computer Word,Excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– Customer မ်ားနဲ႔စကားေျပာဆိုႏုိင္ရမည္။
– စာရင္းဇယားကုိစိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
– တပတ္ (၂)ရက္ႀကားရက္ပိတ္သည္။
– အင္တာဗ်ဴး (၃)ႀကိမ္၀င္ႏိုင္ရမည္။

၃) Customer Service – Male/Female (10 )Posts/လစာ – ၁၇၅,၀၀၀ က်ပ္+ လမ္းစရိတ္/ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
– အသက္ ၂၆ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– တပတ္ (၂)ရက္ႀကားရက္ပိတ္သည္။
– အင္တာဗ်ဴး (၃)ႀကိမ္၀င္ႏိုင္ရမည္။
– ဖုန္းေျပာႏုိင္ရမည္။
– Call Center,Bank အပိုင္းတြင္လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
– English စကားအနည္းငယ္ေျပာႏုိင္ရမည္။

၄) Operation Staff – Male /Female – (10) Posts/လစာ – ၁၇၅,၀၀၀ က်ပ္+ လမ္းစရိတ္/သန္​လ်င္​ၿမိဳ႕နယ္​။

– ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
– အသက္ ၂၆ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– တပတ္ (၂)ရက္ႀကားရက္ပိတ္သည္။
– အင္တာဗ်ဴး (၃)ႀကိမ္၀င္ႏိုင္ရမည္။
– ဖုန္းေျပာႏုိင္ရမည္။
– ဗဟန္​းတြင္​အင္​တာဗ်ဴးဝင္​ႏိုင္​ရမည္​။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။

E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com

Phone Number – 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785

Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101

ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *