2019-04-25 15:35:59 ,မဂၤလာပါရွင္… Vacancy Myanmar …

မဂၤလာပါရွင္…
Vacancy Myanmar ႏွင္႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ Foreign ကုမၸဏီတခုတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းအၿမန္အလိုရွိသည္

Digital Marketing Executive ( M/F -2 Post)

(💡ေရြးခ်ယ္ခံရပါကတပတ္အတြင္း interview ဝင္ရပါမည္)

Email မွတဆင့္ေလွ်ာက္ထားလိုပါက 📩vacancymyanmar@gmail.com သို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ☎️ ၀၉-၄၄၁၈၅၆၁၄၆ သို႔ (႐ုံးခ်ိန္အတြင္း) ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *