2019-04-25 15:30:13 ,မဂၤလာပါ.. ကၽြန္ပ္တို႔ CUE Com…

မဂၤလာပါ..

ကၽြန္ပ္တို႔ CUE Company မွ Web Developer ၈ ဦး ေခၚယူေနပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုပါက ေဖာ္ျပပါ Link မွ တစ္ဆင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္၍ ယေန႔ဘဲ ေလၽွာက္ထားလိုက္ပါေနာ္။
http://cue.com.mm/career/web-designer-web-developer-assistant
http://cue.com.mm/career/web-designer-web-developer-junior

သိလိုသည္မ်ားအား ဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ messenger မွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ – 09977262900, 09977262901, 09977262902
ေနရာ။ ။ သုဝဏၰ ၊ သကၤန္းကၽြန္း၊ ရန္ကုန္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *