2019-04-25 11:07:54 ,(25.4.2019) ကၽြန္မတို႔ #Countr…

(25.4.2019) ကၽြန္မတို႔ #Country_Job_Agency တြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ လက္ရွိလိုအပ္ေသာ Position မ်ားကို
၀န္ထမ္းမ်ားစိတ္တိုင္းက် ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္ရွင္။
*#အလုပ္ရလွ်င္_၀န္ေဆာင္ခ_ေပးရန္မလိုပါ*
1. တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ Phone Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Area_Sale_Manager M(3)Posts
– Salary 700000 ~ 800000 ks
– ဘဲြ႔ရ
– Chinese Basic/ English 4 skills/ MS Word/Excel
– Exp(5)yrs (Marketing Manager Field)
– Age (25~35)yrs
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)
– Sunday Off
– (25.4.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Aye Aye San Ph; 09-451811412)

2. ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ FMCG Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Chief_Account F(3)Posts
– Salary 700000~800000Ks
– ဘြဲ႔ရ
– ACCA/ CPA/ Computer ကၽြမ္းက်င္
– Exp (5)yrs (Chief Account Field)
– Age (35)yrs
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)
– Sunday/ Public Holiday Off
– (25.4.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Zin Mar Ph; 09-424323584)

3. ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Engineering Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Sr. Qs_Engineer F(2)posts
– Salary 500000~600000Ks
– BE (Civil)
– Auto CAD (2D,3D)
– Building Estimate ကၽြမ္းက်င္စြာတြက္ႏိုင္ရမည္။
– Exp(3)yrs (Site Field)
– Age (25~35)yrs
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)
– Sunday Off
– Uniformရွိသည္။
– (30.4.19)ရက္အဂၤ ါေန႔တြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw May Phoo Ngone Ph; 09-440544936)

4. ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Printing Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Accountant F(5)posts
– Salary 250000~300000Ks
– ဘြဲ႔ရ
– Computer Excel ကၽြမ္းက်င္
– Exp (2)yrs above (Cash Bookသြင္းနုိင္ရမည္။)
– Age (25)Yrs above
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~6း00)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။

(2) #Office_staff F(5)Posts
– Salary 150000~200000Ks
– ဘြဲ႔ရ/ Computer Basicရ
– Exp (1)yr
– Age (25)yrs above
– အလုပ္ခ်ိန္ (7း30~4း30)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (30.4.19)ရက္ အဂၤ ါေန႔ နံနက္ (10)နာရီတြင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Yu Yu Ph; 09-458315642)

5. ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Logistic Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Jr.Account F(3)posts
– Salary 250000~300000Ks
– ဘြဲ႔ရ/ MS Word/ Excel
– Exp (2)yrs
– Age (23~26)yrs
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)
– Sunday Off
– (25.4.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Aye Aye San Ph; 09-451811412)

6. ယုဇနပလာဇာရွိ Furniture Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Sale_Leader F(3)Posts
– Salary 180000~200000Ks
– ဘြဲ႔ရ/ Computer Basic
– Exp (2)yrs
– Age (20~30)yrs
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္/ ယူနီေဖာင္းရွိသည္။
– (26.4.19)ရက္ ေသာၾကာေန႔ ေန႔လည္ (2း00)တြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw May Phoo Ngone Ph; 09-440544936)

7. လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ FMCG Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Sale_Staff M(3) Posts
– Salary 150000+%+ Other Allowance
– ဘြဲ႔ရ/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း
– Exp (1)yr
– Age (20~30)yrs
– အလုပ္ခ်ိန္ (8း00~4း30)
– Sunday/ Public Holiday Off
– နယ္သြားႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ ယူနီေဖာင္း/ ဖယ္ရီရွိသည္။ (ေရႊျပည္သာ/ အင္းစိန္/ သမိုင္း/ လႈိင္သာယာ)
– (25.4.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Lae Mon Ph; 09-445440153)

8. ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မ်က္ႏွာအလွပဆိုင္ရာ ေဆးခန္းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #ေဆးခန္းအကူ F(5)Posts
– Salary 150000~200000Ks
– ဘြဲ႔ရ/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း
– Nurse Aid Certificate ရွိသူ
– Age (30)yrs Under
– Exp (1)yr
– အလုပ္ခ်ိန္ (10း00~7း00)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (25.4.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Htoo Thinzar Ph; 09-264446085)

9. လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #ကုန္ၾကမ္းစာေရး_M(5)Posts
– Salary 150000~180000Ks
– ဘြဲ႔ရ
– Exp (1)yr
– Age (30)yrs Under
– အလုပ္ခ်ိန္ (8း00~5း00)
– စေနေန႔၀က္/ တနဂၤေႏြပိတ္သည္။
– ယူနီေဖာင္း/ ဖယ္ရီရွိသည္။ (လႈိင္သာယာ/ အင္းစိန္)

(2) #Office_Staff M(5)Posts
– Salary 150000~180000Ks
– BSc(Chem),Bil Chem ဘြဲ႔ရ
– Exp (1)yr
– Age (30)yrs Under
– အလုပ္ခ်ိန္ (8း00~5း00)
– စေနေန႔၀က္/ တနဂၤေႏြပိတ္သည္။
– ယူနီေဖာင္း/ ဖယ္ရီရွိသည္။ (လႈိင္သာယာ/ အင္းစိန္)
– (25.4.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Yu Yu Ph; 09-458315642)

10. လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Plastic Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Accountant_F(3)Posts
– Salary 450000~500000Ks
B.Com ဘြဲ႔ရ
– LCCI Level (III)UK, Accounting Software သံုးႏိုင္ရမည္။
– Exp (3)yrs
– Age (30)yrs Under
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)
– Sunday/ Public Holiday Off
– (25.4.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Nan Htike Aung Ph; 09-445440152)

11. မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုမၸဏီႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Office Staff_F(3)Posts
– Salary 200000~250000Ks
– ဘြဲ႔ရ
– Computer (Myanmar&English Font)ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
– Exp (1)yr
– Age (30)yrs
– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)
– Sunday/ Public Holiday Off
– (25.4.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Nan Htike Aung Ph; 09-445440152)

12. လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရံုးသံုးအ၀တ္အထည္ဆုိင္ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Sale_Boy M(3)posts
– Salary 180000~200000Ks
– 10တန္းေအာင္
– အေတြ႕အႀကံဳမလို
– Age (25~30)yrs
– အလုပ္ခ်ိန္ (7း30~6း00)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (25.4.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Nan Htike Aung Ph; 09-445440152)

13. ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကတၱားကုမၸဏီတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Service_Staff M(5)posts
– Salary 150000~180000Ks
– 9တန္း ေအာင္/ 10တန္း/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း
– Exp မလို
– Age (21~28)yrs
– အလုပ္ခိ်န္(8း30~5း30)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (25.4.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Zin Mar Ph; 09-424323584)

14. မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘိလပ္ေျမကုမၸဏီတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Sale_Staff M/F(5)posts
– Salary 120000~150000Ks
– ပညာအရည္အခ်င္းမလို
– အေတြ႕အႀကံဳမလို
– Age (28)yrs Under
– အလုပ္ခ်ိန္ (8း30~5း30)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (25.4.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွစ၍ တစ္ပါတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Zin Mar Ph; 09-424323584)

15. အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းကုမၸဏီတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
(1) #Jr.Account F(3)Posts
– Salary 230000~250000Ks
– ဘြဲ႕ရ
– LCCI Level (I,II), Computer Excel
– Exp (2)yrs
– Age (30)yrs Under
– အလုပ္ခ်ိန္ (8း30~6း00)
– Sunday Off

(2) #အေရာင္းစာေရးမ_ မ(10)ဦး
– Salary 130000~150000Ks
– 10 တန္း/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း
– Exp (6)Months
– Age (30)yrs Under
– အလုပ္ခ်ိန္ (8း30~6း00)
– Sunday Off
– (27.4.19)ရက္ စေနေန႔ ေန႕လည္ (1း00)နာရီတြင္အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Thida Ph; 09-443207160)

#Country_Job_Company_Limited ပန္းျခံတာ၀ါ၊ (၆)လႊာ၊အခန္း(၆၀၄) ဗားဂရာလမ္း၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မွာ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါတယ္။ (ေျမနီကုန္း မွတ္တိုင္မွာဆင္းရမွာပါ)
#အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက
ရုံးဖုန္းနံပါတ္ 01 2306362 , 01 516639, 09-404779959 , 09-404777933 မ်ားသုိ႔လဲ တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔အထိ(စေနေန႔တစ္၀က္)ရံုးဖြင့္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအတြင္းစံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

— at Country Job Company – Sanchaung.Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *