2019-04-25 07:18:43 ,ရန္ကုန္(လွိဳင္သာယာ)ရွိ Trading…

ရန္ကုန္(လွိဳင္သာယာ)ရွိ Trading Company တစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္‼️Sale Drive က်ား (၂) ဦး‼️👉 လစာ 250000👉 အေရာင္းပိုင္း လုပ္ဖူးသူ👉 အသက္ (၁၈) မွ (၃၀) ၾကား👉 Auto,Manual ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ကၽြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏိုင္သူ
မနက္ျဖန္(26.4.2019) ရက္ေန ့အင္တာဗ်ဴးပါမည္။ ဆက္သြယ္ရန္ -ဖုန္း 09951040844 CV တင္ရန္ -09683998947(viber)Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *