2019-04-23 23:11:41 ,သင္တန္းသားအလို႐ွိသည္​ (ရန္ကုန…

သင္တန္းသားအလို႐ွိသည္​
(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)

A.G.T.I(E.P, E.C) ​​မ်ားေလ်ွာက္​ထားႏိုင္​ပါသည္​။

သင္​တန္​းကာလ ၁ႏွစ္​ခြဲ သင္​တန္​းျဖစ္​ပါသည္​။

သင္​တန္​းၿပီးဆံုးပါက လုပ္ငန္​းခြင္​အတြင္​းလုပ္​ကိုင္​နိုင္မည္​့သူျဖစ္​ရပါမည္​။

zblmyanmar@gmail.com Email address (Or) 09786431062 viber only phone သို႔ CV မ်ားေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *