2019-04-23 14:01:53 , "ၾကာသာပေတးေန"႔ အင္တ…

🌺 "ၾကာသာပေတးေန"႔ အင္တာဗ်ဴး၀င္နိုင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ 🌺

{That Right Road Agency မွတဆင့္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၀န္ေဆာင္ခ(လံုး၀) အခမဲ့ပါခင္ဗ် ။}

1. Cashier (ေနစားျငိမ္းေနနိုင္သူ) – မိန္းကေလး(၂)ဦး
– ဘြဲ ့ရ (သို ့မဟုတ္) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ
– POS Software အသံုးျပဳနိုင္သူ။
– အသက္ (၂၀ – ၃၃) နွစ္
– Cashier ပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ(၁)နွစ္
– ေနစားျငိမ္းေနနိုင္သူ။
– လစာ (150,000 + Service Money +Tip Money +
Bonus + ထမင္းစရိတ္)
– အလုပ္ခ်ိန္ Mon to Thu (1:00 PM – 10:00 PM)
Fri to Sun ( 2:00 PM – 11:00 PM)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– Restaurant & Bar (သု၀ဏၰျမိဳ႕နယ္) တြင္တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ရန္ ေခၚယူရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

2. သန္႕ရွင္းေရး (ေနစားျငိမ္းေနနိုင္သူ) – မိန္းကေလး(၂)ဦး
-အလယ္တန္း
– က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ။
– အသက္ (၂၀ – ၃၀) နွစ္
– သန္႕ရွင္းေရး ပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ(၁)နွစ္
– ေနစားျငိမ္းေနနိုင္သူ။
– လစာ (100,000 + ထမင္းစရိတ္)
– အလုပ္ခ်ိန္ Mon to Thu (1:00 PM – 10:00 PM)
Fri to Sun ( 2:00 PM – 11:00 PM)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– Restaurant & Bar (သု၀ဏၰျမိဳ႕နယ္) တြင္တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ရန္ ေခၚယူရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

🍎ဖုန္းျဖင္႕စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက – 09 967661908,09 263126995
09 788345957သို႕ရုံးခ်ိန္အတြင္း(9:00- 5:00)ဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။

🍎Viber ျဖင့္ CV ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09- 972080220

🍎စိတ္၀င္စားပါက CV မ်ားကို Microsoft Word ျဖင္႕
thatrightroadhr2@gmail.com, thatrightroadhr@gmail.com

🍎လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားလို႔ပါက – အခန္း (၅၇၃)၊ သမိုင္း (၆)လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ (ေစ်းဘူတာမွတ္တိုင္)
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *