2019-04-21 12:29:57 ,-မန္းေလးတြင္လုပ္ကိုင္ရန္ secur…

-မန္းေလးတြင္လုပ္ကိုင္ရန္ security positionအျမန္အလိုရွိသည္။
-(22.4.2019) တြင္အင္တာဗ်ဴးခ်က္ခ်င္း၀င္ရမည္။
-အသက္ ၄၀ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
-လစာ ~ 150000

အေသးစိတ္စုံစမ္းရန္ – 09750108882/3/4
Cv form တင္ရန္ – 09750108882/3/4(viber)Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *