2019-04-20 19:53:41 ,လမ္းမေတာ္.လသာနာမည္ျကီးေရႊဆိုင္…

လမ္းမေတာ္.လသာနာမည္ျကီးေရႊဆိုင္တြင္လုပ္ရန္💯💯💯💯💯💯💯💯💯
ေရႊဆိုင္အေရာင္း က်ား/မ၃၀ဦး👦👧👨👩
မနက္၈ခြဲညေန၆.တပတ္တရက္နား🛑🛑🛑
လစာ၁၆၀၀၀၀ႏွင့္ခံစားခြင့္💯💯💯
ေက်ာင္း.သင္တန္းကိစၥကင္း
႐ုပ္ရည္အသင့္အတင့္.စကားေျပာခ်ိဳသာသူ
အသက္၁၈မွ၂၅.မွတ္ပံုတင္႐ွိသူသာ
အေရာင္းအေတြ႔အၾကံဳ႐ွိသူဦးစားေပးမည္
အနီးေနသူဦးစားေပးမည္
လိုအပ္ပါကေယာက်ၤားေလးဝန္ထမ္းအေဆာင္ေပးမည္.
အမွန္တကယ္စိတ္ဝင္စားပါက
ေဇာ္ျမန္မာေအဂ်င္စီမွတဆင့္🎗🎗🎗
095140171.09785140171
ဆင္ေရတြင္းCBဘဏ္ေ႐ွ႕
စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံုႏွင့္လူကိုယ္တိုင္ေလ်ာက္ထားပါရန္
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *