2019-04-20 16:36:18 ,#လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Comp…

#လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္-
#Junior Finance Accountant (F – 2P)
– ဘြဲ႔ရၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅)ႏွစ္ေအာက္။
– Computer Microsoft Word, Excel ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level III ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
– Accounting knowledge ရွိ၍ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
– ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔၍ တည္ၿငိမ္စြာ အလုပ္လုပ္တတ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။
– လစာ ညႇိႏိႈင္းေပးမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ (9am~6pm)
– တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
#ဆက္သြယ္ရန္-
☎️ 0930449999(viber), 09797423192
📧 999job.cc@gmail.comSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *