2019-04-20 11:23:44 ,သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္တြင္တာ၀န္ထ…

သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္။
-Sale & Marketing M-5posts
-ပညာအ ေရခ်င္းဆယ္တန္း(သို႔)ဆယ္တန္းေအာင္သူျဖစ္ရမည္။
-အသက္၁၈ႏွစ္မွ၂၅ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္။
-အ ေတြ႔ၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။
-လစာ(ညိႈႏိႈင္း)
ဆက္သြယ္ရန္။ ……………..
————————–လိပ္စာ-စဥ့္အိုးတန္းလမ္း၊အမွတ္၁၆၊၁၈လမ္းနွင့္
၁၉ လမ္းၾကား(ေအာက္ဘယ္ေလာက္)၊ လသာျမို့နယ္။
ph no———09787080259
viber——09699970821
မနက္၉နာရီမွညေန၆နာရီအတြြင္းဆက္သြြယ္လို့ရပါတယ္ရွင့္
(ရံုးခ်ိန္အတြြင္သာဆက္သြြယ္ပါရန္)Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *