2019-04-19 17:49:37 ,ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္သစ္လူသစ္အလုပ္သစ…

ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္သစ္လူသစ္အလုပ္သစ္နဲ႔စိတ္ကူးအိမ္မက္ေတြကို လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္ထည္ေဖာ္ခ်င္တဲ့ လူငယ္မ်ားအတြက္ Phone Center Distribution Group မွ ေခၚယူေနေသာ အလုပ္ကိုင္ အခြင့္လမ္းေလးေတြကို ေၾကျငာေပးပါရေစ

(1) Assistant Sales & Marketing Manager (M- 1post)

– အသက္ (30 – 35)အတြင္း
– ဘြဲ႔ရ
– Computer ကြၽမ္းက်င္
– English 4skills (fluent)
– Distribution လုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႔ၾကံဳ ႐ွိဖူးသူ
– phone accessories မ်ားအား စိတ္ဝင္စားသူ
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အေတြ႔ၾကံဳ အနည္းဆံုး(2)ႏွစ္႐ွိသူ

(2)Digital Marketing Assistant (M/F- 2post)
– အသက္ (20-28) အတြင္း
– (10)တန္းေအာင္ (သို႔) ဘြဲ႔ရ
– Computer ကြၽမ္းက်င္
– Facebook ကဲ့သို႔ေသာ Online Shop မ်ားတြင္ Creative idea ျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိ႐ွိ Contect မ်ားေရးသားျခင္းအားဝါသနာပါသူ
– Photoshop နွင့္ Graphic Design ပါတက္ကြၽမ္းပါက ဦးစားေပးစဥ္းစားပါမည္

(3)Cashier (F- 2post)

– အသက္ (20-25) အတြင္း
– ၁၀တန္းေအာင္ (သို႔) ဘြဲ႔ရ
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔ၾကံဳ အနည္းဆံုး (2)ႏွစ္
– LCCI 1,2 တတ္ေျမာက္ၿပီးသူ ဦးစားေပးပါမည္
– Computer Basic (myanmar,english typing) ရ
– Distribution လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေတြ႔ၾကံဳ႐ွိသူ

အထက္ပါ ရာထူးမ်ားအားလံုးအတြက္ အေတြ႔ၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာ ညႇိႏိႈင္းေပးပါမည္။

Location – မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္
Contact Ph No. – 09952362691(vb)/09977186684(vb)
Email – sandarpchr123@gmail.com

Viber ႏွင့္ Email တို႔မွ (1ပတ္အတြင္း)CV ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
Interview အတြက္ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကိုသာ ph ဆက္အေၾကာင္းေပးပါမည္။ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *