2019-04-19 12:06:36 ,#လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Comp…

#လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္-

#Assistant HR Cum Admin Manager (M/F – 2P)

– ဘြဲ႔ရၿပီးသူ/ HR ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ Diploma (or) Certificate ရရွိထားသူကို ဦးစားေပးမည္။

– အသက္ (၃၀)ႏွစ္၀န္းက်င္။

– Computer Microsoft Word, Excel, Email & Internet ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

– ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔၍ တည္ၿငိမ္စြာ အလုပ္လုပ္တတ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။

– HR/Admin ပိုင္းျဖင့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ အနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ရွိရမည္။

– လစာ (၄)သိန္းႏွင့္ အထက္/ညႇိႏိႈင္း။

– အလုပ္ခ်ိန္ (9am~6pm)

– တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။

#ဆက္သြယ္ရန္

☎️ 0930449999(viber), 09797423192

📧 999job.cc@gmail.comSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *