2019-04-19 11:56:50 ,ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္သုတ္ေဆး…

ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္သုတ္ေဆး ျဖန္႕ခ်ီေရး Company တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္

– Sales & Marketing Assistant (Male) -လစာ (၁၇၀၀၀၀~၁၈၀၀၀၀က်ပ္)

– အသက္ ၂၃ ~ ၃၅ ႏွစ္အတြင္းရွိ သူ ျဖစ္ရမည္။
– ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ဦးစားေပးမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆုံး ၁ ~ ၂ ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– နယ္ထြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ 9:00 to 5:30
– Sunday Off

ဆက္သြယ္ရန္ – 09750108882/3/4

09750108882 viber သို႔ cv form ပို႔ေပးပါရန္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *