2018-11-27 13:41:13 , ေအာင္ေခတ္ထြန္းျပည္တြင္းအလုပ္အ…

💥 ေအာင္ေခတ္ထြန္းျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး Page ကို Like & follow လုပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ သင့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေတြကို ေန႔စဥ္ ရွာေဖြေပးေနပါတယ္ (ဝန္ေဆာင္ခမေပးရပါ)🤹‍♀️🤹‍♀️ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ေဆးကုမၸဏီမွ လစ္လပ္ရာထူးမ်ား ေခၚယူေနပါတယ္
☎️ Phone : 09 424077553 , 09965593003📧Email : aungkhittun@gma… More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *