2018-11-26 20:14:26 , ကြီး ဆန္းၾကယ္ကို အားေပးတဲ့ပရိသ…

ကြီး ဆန္းၾကယ္ကို အားေပးတဲ့ပရိသတ္ေတြရွိလားဗ်ိဳ႕ ၁၄.၁၂.၂၀၁၈ ကစၿပီး ရန္သူ ဇာတ္ကားႀကီး ရံုတင္ၿပီေနာ္😍
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *