2018-11-26 18:10:06 , Assistant to director (Male) …

Assistant to director (Male)

Requirements
—————
-ပညာအရည္ခ်င္း အနိမ့္ဆံုးဆယ္တန္းေအာင္ျဖစ္ရမည္။ အေဝးသင္မ်ားလဲရသည္။
-အမ်ိဳးသားအလုပ္႐ွင္အတြက္ျဖစ္သျဖင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားသာေလ်ွာက္ရန္။
– အခ်ိန္ျပည့္
– မိမိအထက္လဴျကီးနႇင့္အတဴ ခရီးသြားႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ (Head officeေရာ၊ branch officeကို လူႀကီးႏွင့္အတူလိူက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္)
(သို႔ပါ၍ အခ်ိိန္မ်ားမ်ားေပးႏိုင္သူသာ ေလ်ွာက္ရန္)
-Englishစကားေျပာႏိုင္သူ ဦးစားေပးပါမည္။

Job descripton…

More


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *