2018-11-26 16:05:42 , နုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၈ ( November 2018…

နုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၈ ( November 2018 – Part 7 ) အတြက္ Job Position – ( ၆၄ ) မ်ဳိး – သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း
ကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္း အလုပ္ရပါမည္။

၁) အခ်ိန္ပိုင္း၀န္ထမ္း – Male – (5) Posts/လစာ – ညွိႏႈိင္း/ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

– ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ ၁၈ မွ ၂၇ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔ေျပျပစ္ရမည္။
– လက္ကမ္းစာေစာင္ႏွင္ေႀကာ္ၿငာကပ္ရမည္။

၂) Sales Admin – Female – (5) Posts / လစာ -၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၃၀၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) / မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္။

More


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *