2018-11-26 16:02:55 , #အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရး ( မနက္ျ…

#အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရး ( မနက္ျဖန္ (11:00) နာရီ အင္တာဗ်ဴး ရိွသည္)….
….. ေအာက္ပါ Link ကေန CV Form ျဖည့္လို႔ရၿပီ
https://form.jotform.me/JobChannelOnlineForm/job-channel-agency

Image may contain: one or more people” />Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *