2018-11-26 13:11:08 , မဂၤလာပါ………………… …

မဂၤလာပါ……..………….
Job Aphrodite Service မွတဆင့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Hotel/Travel & Tour ကုမၸဏီတြင္ Office Staff (Female) အျမန္အလိုရွိသည္။

—————————————————————————

Email : jobaphrodite10@gmail.com သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းလစာႏွင့္အတူ CV…

More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *