2018-11-26 12:59:42 , နုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၈ ( November 2018…

နုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၈ ( November 2018 – Part 4 ) အတြက္ Job Position – ( ၄၅ ) မ်ဳိး – သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္း အလုပ္ရပါမည္။

၁) Graphic Designer – M/F – (5) Posts /လစာ – ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္္ (ညွိႏိႈင္း)/လိႈင္သာယာ ျမိ ့နယ္။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ဝန္းက်င္္ျဖစ္ရမည္။
– Adobe Photoshop/Adobe illustrator ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
– Graphic Designer ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳ (၂) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္
– အလုပ္ခ်ိန္ (8:30 AM to 5:00 PM)/ တနဂၤေႏြ ႏွင့္…

More


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *