2018-11-26 12:54:27 , နုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၈ ( November 2018…

နုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၈ ( November 2018 – Part 5 ) အတြက္ Job Position – ( ၄၆ ) မ်ဳိး – သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္း အလုပ္ရပါမည္။

၁) Sales Staff – Male /Female – (5) Posts/လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

– အေ၀းသင္ျဖင့္ေက်ာင္းဆက္မတက္သူမ်ားေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ သည္။
– Construction ပစၥည္းအေရာင္း ပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။
– ရုပ္ရည္ေခ ်ာေမာေျပျပစ္ရမည္။
– စေနေန႔တ၀က္ပိတ္သည္။

၂) HR Executive – Female – (5) Posts / လစာ- ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕။

-…

More


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *