2018-11-25 13:17:41 , လိွုင္ျမို့နယ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာ…

လိွုင္ျမို့နယ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
‘Bagan Myanmar Group Co.,Ltd’

1. Sale Manager – M/F (1) post
2. Senior Purchaser – M/F (1) post

Requirements :

– Any Graduate
– Working experience in related field (Long term will prefer)
– Computer proficiency
– Prefer Certificate or Diploma for related field
-Able to travel

Working hours :
Mon – Fri ( 9:00-17:00)
Sat (9:00-15:00)
Sun & PH (Off)

ေလ်ွာက္ထားလိုပါက –

mindamabaganmyanmar@gmail.com

Contact no. : 01-650335

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *