2018-11-24 09:52:06 , ရန္ကုန္ အေရွ႕ဒဂံု စက္မႈဇုန္ အထ…

ရန္ကုန္ အေရွ႕ဒဂံု စက္မႈဇုန္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ ဝန္ထမ္အလိုရိွသည
– Mechandiser(female 2 post)
-ေန႔စားစရိတ္ၿငိမ္
-အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး 1 နွစ္
-အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ merchandiser အပိုင္းနဲ႔အေတြ႕အႀကံဳရိွသူ ဦးစားေပးမည္
– လစာ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ ညိႇႏိႈင္း
အလုပ္ေလွ်ာက္ခ်င္သူမ်ား chengmei1992@gmail.com cvပိုေပးႏိုင္ပါသည္။
႐ံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္​သြယ္​ရန္​-09 894 776 616 (ရံုးခ်ိန္​ 9 to 5)
မွတ္​ခ်က္​-တနဂၤ​ေႏြ​ေန႔ရံုးပိတ္​သည္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *